Renske de Vries
Start Egbert Oosterbroek Renske de Vries Wilhelmina de Groot Guillaume  Zaalberg Brocades Zaalberg Casper Deierkauf

 

zaterdag 01 januari 2005

1.  Renske de Vries geb. 19 Apr 1909, Sneek, trouwde 11 mrt 1932, te Maastricht, Egbert Oosterbroek , geb. 7 Jun 1909, Zwolle, overl. 23 Jun 1979, Dieren.  Renske overleed 17 Dec 1991, Arnhem.  verhuisde na het overleden van haar man naar Arnhem

Ouders

2.  Auke de Vries geb. 11 mrt 1888, Leeuwarden, beroep: timmerman, NS medewerker, trouwde (1) 7 dec 1904, te Leeuwarden, Juliana Schoffelmeer , trouwde (2) 29 dec 1906, te Leeuwarden, Trijntje Wouda , geb. 25 nov 1886, Wijmbritseradeel (Fr.), beroep: dienstbode, overl. 1 dec 1960, Apeldoorn.  Auke overleed 2 mei 1960, Arnhem.  vertrekt 12 jan 1889 naar Sneek

3.  Trijntje Wouda geb. 25 nov 1886, Wijmbritseradeel (Fr.), beroep: dienstbode, overl. 1 dec 1960, Apeldoorn

Grootouders

4.  Gerben Tjammes de Vries geb. 30 okt 1851, Oosterzee, beroep: schipper, arbeider, trouwde (1) 4 apr 1875, te Schoterland, Sara Vos , geb. 16 feb 1851, Rolderkandel, overl. 13 mei 1886, trouwde (2) 3 Jul 1887, te Schoterland, Aukje Aukes Bos , alias : Dirkje Aukes Bos geb. 7 feb 1852, Nijehaske, overl. 12 Jul 1924, Sneek, begraven: 15 Jul 1924, Franeker.  1888 wonend te St. Johannisga, voor 1 sep 1888 te Echten. vertrekt 12 jan 1898 naar Sneek

5. Aukje Aukes Bos alias : Dirkje Aukes Bos geb. 7 feb 1852, Nijehaske, overl. 12 Jul 1924, Sneek, begraven: 15 Jul 1924, Franeker.  Nijehaske (Haskerland).

6. Jakob Wouda geb. Harkema Opeinde, trouwde 25 mrt 1886, te Het Bildt, Fr., Rinske van Zandbergen , geb. 28 mrt 1863, St. Annaparochie.  25/3/1886: Harkema Opeinde

7. Rinske van Zandbergen geb. 28 mrt 1863, St. Annaparochie.  25/3/1886: St. Annaparochie

Overgrootouders

8.  Tjamme Sienes de Vries alias : Sijnes geb. 24 okt 1821, Follega, beroep: arbeider, schoenmaker, trouwde 23 apr 1845, te Lemsterland, Ieke Gerbens de Jong , alias : Yke geb. ca. 1818, St. Johannisga.  Herv.

9.  Ieke Gerbens de Jong alias : Yke geb. ca. 1818, St. Johannisga.  Herv.

10.  Auke Aukes Bos geb. 1813, 't Hus....???, beroep: Timmerman, trouwde 14 dec 1845, te Aengwirden, Sietske Oenes Politiek , alias : Sietske Oenes Portijk geb. 5 feb 1817, Oldeboorn, overl. 11 jul 1878, Haskerland.  Auke overleed na 11-7-1878.  Volgens bev. reg. 1850-1860 Haskerland/Nijehaske, deel I, fiche 25, wijk Sijehuthe, straat Schans, Ned. Herv.

11.  Sietske Oenes Politiek alias : Sietske Oenes Portijk geb. 5 feb 1817, Oldeboorn, overl. 11 jul 1878, Haskerland.  Ned. Herv.

13.  Johanna Hendrika Wouda geb. 1 sep 1822, Harkema Opeinde, overl. na 15 juni 1858.  NH.

14.  Jan Hermanus van Zandbergen alias : Jan van Zandbergen geb. 18 feb 1830, Het Bildt, trouwde 26 Jul 1849, te Het Bildt, Martentje Klazes Post , alias : Martentje Post geb. 22 aug 1829, Het Bildt.  26-7-1849: St. Annaparochie

15.  Martentje Klazes Post alias : Martentje Post geb. 22 aug 1829, Het Bildt.  26-7-1849: St. Annaparochie

Oudovergrootouders

16.  Sijne Jans de Vries geb. ca. 1777, Follega, trouwde Wibbigjen Harmens Weerman , overl. voor 23-4-1845.  Aangenomen familienaam 1811, Mairie Oosterzee, fol. 8v

17.  Wibbigjen Harmens Weerman overl. voor 23-4-1845.

18.  Gerben Jans de Jong trouwde Trijntje Barteles Postma , overl. voor 23-4-1845.  Gerben overleed voor 23-4-1845.  Aangenomen familienaam 1811,  Mairie St. Johannesga, fol. 234 (Rotsterhaule).

19.  Trijntje Barteles Postma overl. voor 23-4-1845.

20. Auke Aukes Bos beroep: timmerman, trouwde 12 sep 1812, te Schoterland, Janke Siebes ten Cate , geb. ca. 1791, overl. 8 nov 1814, Heerenveen.

21.  Janke Siebes ten Cate geb. ca. 1791, overl. 8 nov 1814, Heerenveen.

22. Oene Wijtzes Politiek alias : Portijk geb. 5 aug 1781, Tjallebert,  2 sep 1781, Gersloot, beroep: arbeider, trouwde 30 mei 1813, Berbertje Sjoerds Slottje , geb. 18 okt 1791, Oldeboorn.

23. Berbertje Sjoerds Slottje geb. 18 okt 1791, Oldeboorn.

26. Hendrik Johannes Wouda geb. 1787, Sushuizen, beroep: arbeider, tapper, trouwde 16 sep 1813, te Mairie Surhuizum, Aaltje Sapes Kloosterman , alias : Cloosterman geb. ca. 1793, Gerkesklooster, beroep: naaister, overl. na 14 aug 1859.  Hendrik overleed 14 aug 1859, Harkema Opeinde.  Ned. herv.

27. Aaltje Sapes Kloosterman alias : Cloosterman geb. ca. 1793, Gerkesklooster, beroep: naaister, overl. na 14 aug 1859.  wwont 16-9-1813 te Kooten, gemeente Achtkarspelen

28. Harmanus Hanzes van Zandbergen alias : Santbergen geb. Harlingen?, trouwde (1) 11 apr 1850, te Het Bildt, Renske Jans Kuiken , geb. St. Annaparochie?, trouwde (2) 9 okt 1821, te Het Bildt, Rikje Jans Glastra van loon , alias : Rikjen geb. ca-  -1788, Sneek?, overl. 30 okt 1846, Het Bildt.  11-4-1850: Harlingen

29. Rikje Jans Glastra van loon alias : Rikjen geb. ca-  -1788, Sneek?, overl. 30 okt 1846, Het Bildt.  9-10-1821: Sneek

30. Klaas Klazes Post alias : Klaas Klasen Post geb. St. Jacobiparochie?, trouwde 8 feb 1821, te Het Bildt, Wytske Martens van der Molen , geb. Beetgum?.  8/2/1821: St. Jacobiparochie

31.  Wytske Martens van der Molen geb. Beetgum?.  8-2-1821: Beetgum

Betoudovergrootouders

42. Siebe Jacobs ten Cate geb. ca. 1746, trouwde 24 feb 1770, te Langezwaag, Minke Ekkes Ekkema Sybe , geb. ca. 1749, overl. 7 jan 1812, De Knijpe.  Siebe overleed 18 feb 1819, Schoterland.  Knijpe

43.  Minke Ekkes Ekkema Sybe geb. ca. 1749, overl. 7 jan 1812, De Knijpe.

44.  Wijts Oenes Politiek trouwde 8 okt 1780, te Gersloot, Janke Clazes , alias : Klazes Wijts overleed 26 nov 1795, Gersloot.  1781 wonende op den Ouden weg Tjalbert

45.  Janke Clazes alias : Klazes. 1781 wonende op den Ouden weg Tjalbert

46.  Sjoerd Adams Slottje beroep: schipper, trouwde Sijtske Hanzes Br (olek)?? .  1813 wonende te Oldeboorn Aangenomen familienaam 1811, Mairie Oldeboorn, fol. 59v

47.  Sijtske Hanzes Br (olek)?? .

52. Jannes Hendriks Wouda (Bijker?) alias : Jannes Hendriks Wouda Bijker trouwde Jantje Tuket Ruitema , beroep: naaister.

53. Jantje Tuket Ruitema beroep: naaister.

54. Sape Ymet Kloosterman beroep: schipper, trouwde Joukje Jacoba Schijnperde? .  woont 16 sep 1813 te Surhuisterveen

55. Joukje Jacoba Schijnperde? . woont 16-9-1813 te Surhuisterveen

56. Hans van Zandberg trouwde Aafke Willems Boelens .

57. Aafke Willems Boelens . ( Aafje).

58. Jan Glastra van Loon trouwde Antje Jimkes .

59. Antje Jimkes .

60. Klaas Klasen Post trouwde Aagjen Arjens .

61. Aagjen Arjens .

62. Marten Willems van der Molen trouwde Grietje Harmens .

63. Grietje Harmens .

Bet-betoudovergrootouders

86. Ekke Reitses geb. 23 aug 1713, Langezwaag, trouwde 29 mrt 1744, te Langezwaag, Acke Douwes .

87.  Acke Douwes .

106. Ruitema .

Bet-bet-betoudovergrootouders

172.  Reitse Ekkes trouwde Antje Jans .

173.  Antje Jans .